نرم افراز های کاربردی

1398/12/28 0:0

 


نام نرم افزار

windows

مرورگر اینترنتFirefox

دریافت برای Windows نسخه 64X

دریافت برای Windows نسخه ۸۶x

مرورگر اینترنت Google Chrome

دریافت برای Windows نسخه۶۴X

دریافت برای Windows نسخه ۸۶X

افزونه Flash Player برای FireFox

دریافت برای Windows

افزونه Flash Player برای Google Chrome

دریافت برای Windows

افزونه Adobe Connect Add-In

دریافت برایWindows

ConnectAppSetup2020_1_5 ConnectApp

نرم افزار AnyDesk

 Windows

 نرمافزار ضبط صفحه نمایش https://uupload.ir/view/cxbv_free_cam_8_7_0.msi

کلمات کلیدی:
نرم.افزارهای.کاربردی    

تاریخ بروز رسانی:   15 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >