کلاس زنان و زایمان

1399/1/26 0:0

دانشکده پزشکی :گروه زنان

درس: بیماریهای زنان و زایمان            استاد :دکتر الهام رحمانی

جلسه اول :مراقبتهای پیش از زایمان- غربالگیری های سندرم داون 23فروردین 99
جلسه دوم: زایمان و وضع حمل طبیعی  24 فروردین 99
 جلسه سوم: احتلالات هیپرتانسیو در حاملگی  25فرودین 99
 جلسه چهارم: دیابت و حاملگی  26 فرودین 99
جلسه پنجم: خونریزی رحمی غیر طبیعی 27 فروردین99
جلسه ششم: ناباروری 30 فرودین99
جلسه هفتم: سقط(از دست رفتن زود هنگام حاملگی ) 31فروردین 99


تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >