درس فارماکولوژی

1399/1/27 0:0

دانشکده پزشکی :  گروه فارماکولوژی

درس: فارماکولوژی     استاد: دکتر ساسان زائری

 جلسه اول فارماکولوژی 24فروردین99

جلسه دوم فارماکولوژِی 1 اردیبهشت 99

*******************************************

 درس :فارماکولوژی      استاد: دکتر رامین سیدیان

جلسه اول فارماکولوژی 27 فروردین99

جلسه دوم فارماکولوژی 30فروردین


تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >