درس میکروب شناسی

1399/1/30 0:0

دانشکده پژشکی :گروه میکروب شناسی

دروس دکتر محمد علی حقیقی

جلسه اول درس ژنتیک باکتریها ارشد 24 فروردین

جلسه اول درس باکتری شناسی پزشکی استرپ1   25فروردین

جلسه اول درس آنتی بیوتیک ارشد 25 فروردین

جلسه اول درس سیستماتیک دو هلیکوباکتر پیلوری ارشد 26  فروردین

جلسه دوم درس آنتی بیوتیک و هموفیلوس آنفولانزا ارشد, i 27 فروردین

جلسه دوم درس سیستماتیک دو ویبریوها ارشد 30فروردین

جلسه دوم درس باکتری شناسی پزشکی استرپ2 شنبه 30 فرووردین

 جلسه سوم باکتری شناسی پزشکی نایسریها 31 فروردین

جلسه سوم باکتری شناسی پزشکی گینگلا 31 فروردین

جلسه سوم باکتری شناسی پزشکی هموفیلوس 31 فروردین

  جلسه اول فیزیولوژی میکروارگانیزم دستگاه ترشحی عمومی و تیپ یک ارشد 1 اردیبهشت 99

جلسه سوم سیستماتیک دو بروسلا 1 اردیبهشت 99


تاریخ بروز رسانی:   1 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >