آخرین پادکستهای سمالایو
    
آموزش سمالایو ویژه اساتید (قسمت اول)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش سمالایو ویژه اساتید (قسمت دوم)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ساخت جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه برگزاری امتحان
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ضبط جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش پنل دانشجوها
27 مهر 1400


  download

    
آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو
27 مهر 1400


  download

    
آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ورود به سمالایو (دانشجوها)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اردیبهشت خرداد >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >