فهرست پادکست ها
    
آموزش سمالایو ویژه اساتید (قسمت اول)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش سمالایو ویژه اساتید (قسمت دوم)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ساخت جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه برگزاری امتحان
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ضبط جلسات مجازی
27 مهر 1400


  download

    
آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش پنل دانشجوها
27 مهر 1400


  download

    
آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو
27 مهر 1400


  download

    
آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو
27 مهر 1400


  download

    
آموزش ورود به سمالایو (دانشجوها)
27 مهر 1400


  download

    
آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین
27 مهر 1400


  download

    
آموزش سامانه کلاس آنلاین سمالایو ویژه دانشجویان
14 آبان 1399


  download

    
آموزش سامانه آزمون های آنلاین فرادید برای دانشجویان
20 خرداد 1399


  download

    
آموزش بیگ بلو باتن
17 خرداد 1399


  download

    
آموزش1-Camtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش2-Camtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش3-Camtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش4-Camtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش5-Camtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش پاور پوینتCamtasia
28 اسفند 1398


  download

    
آموزش snagit
28 اسفند 1398


  download

    
راهنمای دانشجو در سامانه نوید
19 اسفند 1398


  download

    
راهنمای استاد در سامانه نوید
19 اسفند 1398


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اردیبهشت خرداد >>
تعداد بازدید:   ۲
 
< >